بازدیدکننده محترم

پیشاپیش از همکاری شما در این بخش سپاسگزاریم.


همانطور که مشاهده می‌فرمایید به تناسب نوع کار معاونت توسعه منابع انسانی، بخش نظرسنجی در قالب 2 قسمت طراحی شده است:

نظرسنجی درباره خدمات رفاهی

نظرسنجی درباره عملکرد معاونت


لذا خواهشمند است با توجه به نوع ارتباط خود با این واحد در نظرسنجی شرکت نمایید. ارایه نظرات شما در این قالب، ما را در پیشبرد اهداف یاری خواهد کرد.