معاون توسعه منابع انسانی

     

 

رزومه معاون


نام: ابراهیم 

نام خانوادگی: شیخ

نشانی: خیابان بهشت - ساختمان مرکزی شهرداری تهران - طبقه چهارم

شماره تماس :     55608124  -   55812106

 

 

      سوابق تحصیلی


-  دکتری مدیریت دولتی  

      سوابق علمی و پژوهش

 

-  تالیف مجموعه شش جلدی دستنامه توسعه مدیران

-  الگوهای مشارکت شهروندان در مدیریت شهری

-  مدیریت منابع انسانی

-  حاکمیت شرکتی و نقش و مسولیت اعضای هیات مدیره

-   ارتباطات در مدیریت و سازمان

-   وظایف و نقش ارزیابان در کانون های ارزیابی


 

 

 

      سوابق اجرایی و مدیریتی

 

-  مشاور ریاست دانشگاه و سرپرست دانشجویان خارج از کشور دانشگاه علامه طباطبایی

-  مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

-  رییس اداره برنامه ریزی و آموزش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

-  مدیر توسعه مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

-  همکار در راه اندازی بانک اطلاعاتی مدیران صنعتی کشور

-  مشاور منابع انسانی گروه خودروسازی سایپا

-  مشاور منابع انسانی شرکت ملی پتروشیمی ایران