سرپرست معاونت منابع انسانی

رزومه

  مشخصات فردی


  نام : حامد

  نام خانوادگی : مظاهریان 

  نشانی: خیابان بهشت، ساختمان مرکزی شهرداری تهران، طبقه چهارم  

  شماره تماس : 55812106 - 55608124  سوابق تحصیلی


  فارغ التحصیل دکترای معماری از دانشگاه لندن

  تخصص در معماری ایران، معماری اسلامی، فرهنگ و هنر ایران، فرهنگ و فناوری های نوین


 

  سوابق اجرایی

    

   رییس دانشکده معماری دانشگاه تهران
   معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا
   مدیر قطب علمی فناوری و معماری
   مشاور معاون معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی
   عضو شورای معماری و شهرسازی بم


  تالیفات

  

   کتاب فناوری های نوین ساختمانی

   کتاب خانه همچون آیینه درون (بررسی مفهوم عمیق تر خانه)، ترجمه
   "A Bibliography of Art, Architecture and Archaeology of Iran in the 20th Century." : Did Publications, 2005