تاریخ:23/09/2017 12:00:00 ق.ظ
نام نویسنده:nasirzadeh-m

خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى . پیامبراکرم صلی الله علیه وآله